Notificare privind prelucrarea datelor cu caracter personal
S.C. WEST MSC SHIPING CONSULTING srl, cu sediul in Ploiestiori, Com Blejoi colecteaza si proceseaza datele personale, in
conformitate cu prevederile legale in materie de prelucrare a datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date.
S.C. WEST MSC SHIPING CONSULTING este inscrisa in Registrul de evidenta a prelucrarilor de date cu caracter personal sub numarul
27498. Rolul prezentei notificari este de a explica modul in care datele dumneavoastra personale sunt utilizate si scopul in care acestea
sunt folosite. Va rugam sa cititi aceasta notificare cu atentie.
Utilizarea datelor personale
S.C. S.C. WEST MSC SHIPING CONSULTING ,. colecteaza si prelucreaza datele dumneavoastra personale in urmatoarele scopuri: a. in
scopul prestarii serviciilor de recrutare si plasare conform ofertelor noastre de munca
Baza legala pentru colectarea si procesarea datelor dumneavoastra pentru fiecare din scopurile mentionate mai sus este: ·
consimtamantul dumneavoastra; · contractul de munca la care dumneavoastra sunteti parte sau cererea dumneavoastra inainte de
incheierea unui contract; · o obligatie legala; ·
Categoriile de destinatari catre care se pot divulga datele personale colectate: · autoritatile statului (inclusiv autoritati fiscale);
· agentiile de manning colaboratoare implicati in mod direct/indirect in procesul de recrutare, armatorii navelor pe careurmeaza sa fiti
ambarcat conform contractelor de munca incheiate ·;
· intermediarii implicati in administrarea contractelor dumneavoastra de munca
Transferul datelor personale intr-o tara din afara Zonei Economice Europene
S.C. WEST MSC SHIPING CONSULTING ar putea sa transfere datele personale catre alte companii cu care ne aflam in relatii de
colaborare
Pastrarea datelor personale Datele personale vor fi pastrate atata timp cat este necesar pentru scopurile mentionate mai sus sau perioada
de timp prevazuta de dispozitiile legale
– Dreptul de a fi uitat, in sensul adresarii unei solicitari catre West Msc Shiping Consulting srl pentru stergerea evidentelor datelor
personale din mediul on-line;
– Dreptul la portabilitatea datelor, in sensul transferului datelor dumneavoastra personale catre un alt operator de date personale
desemnat de Dumneavoastra;
– Dreptul de a fi notificat in caz de incalcari privind securitatea datelor, de catre operator
Pentru exercitarea acestor drepturi, precum si pentru orice intrebari suplimentare cu privire la aceasta notificare sau in legatura cu
utilizarea de catre S.C. WEST MSC SHIPING CONSULTING srl a datelor personale, va rugam sa ne contactati alegand oricare din
modalitatile de comunicare descrise mai jos, precizand, totodata, numele dumneavoastra, adresa postala sau de email (in functie de
modalitatea prin care doriti sa comunicam), numarul dumneavoastra de telefon precum si scopul cererii dumneavoastra
Ne puteti contacta: – Prin email -la adresa: a.burlacu@mscshippingconsulting.ro ;sau – Personal sau printr-o cerere trimisa prin
posta -la Sediul S.C. WEST MSC SHIPING CONSULTING SL (la adresa mentionata anterior); sau -Telefonic – la numarut: 0733779570Am fost informat că datele furnizate vor fi tratate confidenţial, în conformitate cu prevederile Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European
privind protecţia persoanelor fizice în ceea priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date (DGPR).
( Luat la cunostinta de catre navigator):
( Nume) :
( Prenume) :
( Functie) :
( Data) :

 

Descărcați formularul aici.